Tanıtım Videosu

Başkanın Mesajı

Dernek Başkanı

Faaliyet Gösterdiğimiz Ülkeler

6 Kıta, 84 Ülke

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz:
 • Hayır sahipleri ve ihtiyaç sahipleri arasında kalıcı köprüler inşa etmek.
 • Bizi geleceğe taşıyacak gençler ve şefkat kahramanı hanımlar başta olmak üzere İnsani Yardım alanında temsil kabiliyeti yüksek gönüllü ve profesyonel insan kaynağını arttırmak.
 • İhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler geliştirmek, temel ilke ve değerlerimize uygun eğitim programları ile eğitim hayatlarına katkı sağlamak.
 • İhtiyaç sahipleri, göç ve savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak, topluma ve ekonomik hayata kazandırılmalarına yardımcı olmak.
 • Kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin desteğini alarak “Türkiye İnsani Yardım Modeli” olarak adlandırabileceğimiz bir insani yardım modeli oluşturmak ve zekât müessesini güçlendirerek tüm dünyada maddi ve manevi ihtiyaçlara cevap verecek bir organizasyonu gerçekleştirmek.
 • Yenilikçilik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, çeviklik, ölçülebilirlik temel ilkeleri ve güçlü paydaş ağı ile uluslararası alanda etkin bir insani yardım kuruluşu olmaktır.
Vizyonumuz:

Toplumları insani değerler etrafında bir araya getiren, milyonlarca mazlum ve mağdura ulaşarak kardeşlik ve muhabbetin tesisini sağlayan, toplumsal adalet ve refahın sağlanması için temel bir yapıtaşı olarak gördüğümüz insani yardım alanında; Türkiye’nin İyilik Markası olarak dünyanın en güvenilir, hızlı ve kendini yenileyen insani yardım müessesesi olmaktır.

Kalite Politikası

İnsani yardım amaçlı hem ülkemizde hem de küresel ölçekte sunduğumuz sosyal yardım hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası kurallara uygun, hizmet sunduğumuz tüm tarafların memnuniyetini esas alan, adil, tarafsız ve ihlasla hizmet vermeyi şiar edinen ve alanında öncü ve lider bir sivil toplum kuruluşu olmak temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini doğru karşılayarak memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak,
 • Güvenilir hizmet sunma anlayışı ile adil, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf hizmet süreçlerine sahip olmak,
 • İlgili taraflarla etkili iletişim halinde olmak,
 • Maddi ve manevi ihtiyaçlara etkili bir şekilde karşılık vermek için yenilikçi ve çözüm odaklı olmak,
 • Tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile verilen hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Yapılan sosyal yardım hizmetleri ile medeniyet değerlerini yaymak ve toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak.

Tüm çalışanlarımızın, ekip ruhunu benimseyerek çalışması ile uluslararası kalite yönetim sistemi şartlarını etkili uygulamak ve sürekli iyileştirmek temel hedeflerimizdir.

Hedef ve Stratejilerimiz

Yönetim ve Denetim Kurulumuz

Yönetim Kurulumuz
Denetim Kurulumuz

Koordinatörler

İzinler ve Sertifikalar

Kamu Yararı (2016)
İzin Almadan Yardım Toplama (2017)
Arama Kurtarma Akreditasyonları
ESC Sertifikası
ISO9001 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO37001 - Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi
A Sınıfı Beslenme Akreditasyonu