Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığı sistemi ile Derneğimize gıda, temizlik, giyim ve yakacak ürünleri bağışlayıp aynı zamanda ürünlerin bedelini verginizden düşürebilirsiniz.

  Bağış süreci nasıl işler?
 • Firmanız dahilindeki gıda, giyim, temizlik ve yakacak ürünlerini KDV hesaplamadan Hayrat Yardım adına faturalandırın.
 • Faturaya “ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresini ekleyin.
 • Hayrat Yardım, yaptığınız bağış karşılığında firmanız adına Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenler.

  • Bu Sayede
 • Bağış bedelinin tamamını gider olarak gösterebilirsiniz.
 • Düşülen vergilerinizin yanı sıra ihtiyaç sahiplerini de sevindirerek maddi ve manevi kazanç sağlamış olursunuz.
 • Bağış bedeli KDV'den hariç tutulur.

 • Gıda bankacılığı ürünleri dışında kalan ayni bağış malzemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde sınırlı olarak indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarı, o yıla ait kurum kazancının % 5’i ile sınırlıdır.

  Bu bağışları incelediniz mi?

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/set-Gk7Vb.webp
  Kışlık Set

  Kışlık kıyafet setiyle kış günlerinde zor durumda kalan ihtiyaç sahiplerine destek olun.

  Bağış Tutarı

  Bağış Yap

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/IMG_COM_20230215_1138_39_5421-cL2lA.webp
  Yurt İçi Kurbanı

  İhtiyaç sahibi depremzedelere kurban emanetlerinizi ulaştırıyoruz.

  Bağış Tutarı Adetli bağış değiştirilemez

  Bağış Yap

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/yemen-su-tankeri-cZ3GY.webp
  Yemen'e Su Yardımı

  2015’ten bu yana Yemen’de devam eden iç savaş ile yıkımına uğrayan Yemen’de 16 milyon insan susuzlukla karşı karşıya.

  Bağış Tutarı

  Bağış Yap

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/set-Gk7Vb.webp
  Kışlık Set
  Bağış Tutarı

  Bağış Yap

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/IMG_COM_20230215_1138_39_5421-cL2lA.webp
  Yurt İçi Kurbanı
  Bağış Tutarı Adetli bağış değiştirilemez

  Bağış Yap

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/yemen-su-tankeri-cZ3GY.webp
  Yemen'e Su Yardımı
  Bağış Tutarı

  Bağış Yap