Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Umudu


Yoksulluğun içerisinde dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika 1 milyar 275 milyon insana ev sahipliği yapıyor. 54 ülkenin bulunduğu kıta, doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olmasına rağmen yeryüzünün en fakir ve gelişmemiş bölgelerinden biri durumundadır. Yer altı kaynakları, insanları ve kültürleri yüz yıllar boyunca sömürülmüş, çeşitli baskılara maruz kalmış ve günümüze değin yoksullukla yolları hiç ayrılmamıştır.


BM ‘nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekmektedir. Açlık oranının en yüksek olduğu yer ise Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika ‘da ise her üç kişiden biri açlıkla mücadele etmektedir. Rapora göre Afrika nüfusunun yüzde 20‘sinin açlık çektiği vurgulanmaktadır. Kendi yiyeceğini üretebilme imkanlarından uzakta bir hayat sürdüren insanlar hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Kıtanın en yaygın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık aileler için yaşama tutunma kaynağı durumundadır.Hayrat Yardım olarak Sürdürülebilir Kalkınma projemizle Afrika kıtasındaki birçok ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 3 süt keçisi ve 1 teke vererek kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına, muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerine olanak sağlıyoruz. 


Siz de 440 dolara bir ailenin kendi ayakları üstünde durmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendi kendine yeten bir Afrika için web sitemiz üzerinden dilediğiniz miktarda bağışta bulunabilirsiniz. Projemizle Afrika'daki kardeşlerimizin geçim sıkıntılarına daimi çözüm sağlamayı hedefliyoruz.


Dünya İyilikle Değişir.

Hayrat Yardım


Have you checked these donations?

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/kumanya2-rn1DW-OR6OT.jpg
Let's reach the needy by delivering Ramadan F...

We deliver the food package, each of which we carefully prepare, to the needy in many coun...

Donation Amount Adetli bağış değiştirilemez

Donate

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/bayram2-KX6Cv-RJ7qZ.jpg
Dream of Eid mornings...

You can raise a smile by giving eid gifts to needy children who cannot afford to buy in th...

Donation Amount Adetli bağış değiştirilemez

Donate

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/fitre-Vx3rM.jpg
Let your Fitrah be a bridge to the Brotherhoo...

During the month of Ramadan, we deliver your Fitrah donations by paying attention to the p...

Donation Amount Adetli bağış değiştirilemez

Donate

Let's reach the needy by delivering Ramadan Food Package.
Donation Amount Adetli bağış

Bağış Yap

Dream of Eid mornings...
Donation Amount Adetli bağış

Bağış Yap

Let your Fitrah be a bridge to the Brotherhood in 32 countries.
Donation Amount Adetli bağış

Bağış Yap