Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığı sistemi ile Derneğimize gıda, temizlik, giyim ve yakacak ürünleri bağışlayıp aynı zamanda ürünlerin bedelini verginizden düşürebilirsiniz.

  Bağış süreci nasıl işler?
 • Firmanız dahilindeki gıda, giyim, temizlik ve yakacak ürünlerini KDV hesaplamadan Hayrat Yardım adına faturalandırın.
 • Faturaya “ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresini ekleyin.
 • Hayrat Yardım, yaptığınız bağış karşılığında firmanız adına Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenler.

  • Bu Sayede
 • Bağış bedelinin tamamını gider olarak gösterebilirsiniz.
 • Düşülen vergilerinizin yanı sıra ihtiyaç sahiplerini de sevindirerek maddi ve manevi kazanç sağlamış olursunuz.
 • Bağış bedeli KDV'den hariç tutulur.

 • Gıda bankacılığı ürünleri dışında kalan ayni bağış malzemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde sınırlı olarak indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarı, o yıla ait kurum kazancının % 5’i ile sınırlıdır.

  Have you checked these donations?

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/SuhedaninIzinde_BagisGorsel_Banglades~1-UK6Kf.webp
  Bangladesh-Water Well

  You can also support this project in meeting the water needs of those in need of arid geographies with water wells that work with ...

  Donation Amount Adetli bağış değiştirilemez

  Donate

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/elif-ba-Fm7dX.webp
  The World Reads Qur’an- Alif Ba

  We are going to conquer hearts with the Alif-Ba campaign by saying that there should be no people who do not read the Qur'an in th...

  Donation Amount

  Donate

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/bagis-wT3XL.jpg
  Time to Help Yemen

  6 Years of Civil War and Yemen

  Donation Amount

  Donate

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/SuhedaninIzinde_BagisGorsel_Banglades~1-UK6Kf.webp
  Bangladesh-Water Well
  Donation Amount Adetli bağış değiştirilemez

  Donate

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/elif-ba-Fm7dX.webp
  The World Reads Qur’an- Alif Ba
  Donation Amount

  Donate

  https://hayratyardim.org/upload/kampanya/bagis-wT3XL.jpg
  Time to Help Yemen
  Donation Amount

  Donate