Genel Bağış Zekat

Sürdürülebilir Kalkınma Umudu


Yoksulluğun içerisinde dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika 1 milyar 275 milyon insana ev sahipliği yapıyor. 54 ülkenin bulunduğu kıta, doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olmasına rağmen yeryüzünün en fakir ve gelişmemiş bölgelerinden biri durumundadır. Yer altı kaynakları, insanları ve kültürleri yüz yıllar boyunca sömürülmüş, çeşitli baskılara maruz kalmış ve günümüze değin yoksullukla yolları hiç ayrılmamıştır.


BM ‘nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekmektedir. Açlık oranının en yüksek olduğu yer ise Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika ‘da ise her üç kişiden biri açlıkla mücadele etmektedir. Rapora göre Afrika nüfusunun yüzde 20‘sinin açlık çektiği vurgulanmaktadır. Kendi yiyeceğini üretebilme imkanlarından uzakta bir hayat sürdüren insanlar hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Kıtanın en yaygın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık aileler için yaşama tutunma kaynağı durumundadır.


Hayrat Yardım olarak Sürdürülebilir Kalkınma projemizle Afrika kıtasındaki birçok ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 3 süt keçisi ve 1 teke vererek kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına, muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerine olanak sağlıyoruz. 


Siz de 440 dolara bir ailenin kendi ayakları üstünde durmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendi kendine yeten bir Afrika için web sitemiz üzerinden dilediğiniz miktarda bağışta bulunabilirsiniz. Projemizle Afrika'daki kardeşlerimizin geçim sıkıntılarına daimi çözüm sağlamayı hedefliyoruz.


Dünya İyilikle Değişir.

Hayrat Yardım


Bu bağışları incelediniz mi?

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/hafiz-genel-ac9At.webp
Hafızlık Genel Bağış

Siz de bir hafız adayına hâmi olarak sevabına ortak olabilirsiniz.

Bağış Tutarı

Bağış Yap

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/egitim-genel-Xq5nd.webp
Eğitim Genel Bağış

Eğitim projelerimizle İslam dünyasının farklı ülkelerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi manevi destek olabilirsiniz.

Bağış Tutarı

Bağış Yap

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/suriye-avcil-Kn1He.webp
Suriye Genel Bağış

Desteklerinizle Acil Yardım projelerimiz kapsamında savaş mağduru muhtaç ailelere kışlık seti yardımlarınızı ulaştırıyoruz.

Bağış Tutarı

Bağış Yap

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/hafiz-genel-ac9At.webp
Hafızlık Genel Bağış
Bağış Tutarı

Bağış Yap

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/egitim-genel-Xq5nd.webp
Eğitim Genel Bağış
Bağış Tutarı

Bağış Yap

https://hayratyardim.org/upload/kampanya/suriye-avcil-Kn1He.webp
Suriye Genel Bağış
Bağış Tutarı

Bağış Yap